ŚRODA – godzina 20:00-21:30

Adres:
Warszawa, ul. Międzyborska 64/70

NIEDZIELA – godzina 18:00-19:30

Adres:
Warszawa, Zbaraska 1