NIEDZIELA – godzina 18:00-19:30

Adres:
Warszawa, Zbaraska 1